Svenska kyrkan i Möklinta

Öppettider: Vardagar och helger endast i samband med förrättningar och gudstjänster.
För överenskommelse om öppnande av kyrkan på andra tider, kontakta vaktmästare Annika Ekstrand, 0224-67 54 58 eller e-post: Annika Ekstrand.
För bokning av dop, vigsel, begravning eller urnnedsättning, kontakta expeditionen, tfn 0224-67 54 00.


Öppna barnverksamheten
Öppna barnverksamheten äger rum på Prästgården varje måndag kl.10-12 med start v.35 och sista gången v.50. V.44 är det höstlov och därmed stängt!

Sara Hjalmarsson , ledare


Språkcafé/mötesplats i Möklintagården

Vi fortsätter med språkcafé/mötesplats i Möklintagården för att våra nyanlända flyktingar skall få möta församlingen och en möjlighet för oss att lära känna varandra. Det har varit trevliga och givande möten under året som gått.

Alla som vill är välkomna att delta. Vi bjuder på fika.

Kontaktpersoner för pastoratet är: Laila Hedlund, 0224-67 54 21 och Karsten Felzmann, 0224-67 54 12


Soppluncher höst 2017
Möklintagården tisdagar kl 13.00
12 september
”Martin Luther: Fri att förändra!” –  Karsten Felzmann berättar.
10 oktober
Katarina Björklund – vi får träffa pastoratets nya präst.
X november (datum ej fastställt)
”Sånger ur musikalen Luthers Ungar” – Barnkören i Möklinta och Anna-Karin Ander Glöde.
5 december
”Berättelser och sånger från andra sidan träsket” med Stig Lång och Peo Hiller.Soppan kostar 40 kr.
Lotteri 5 december till förmån för Svenska kyrkans julkampanj. Varmt välkommen!

Svenska kyrkan Bild