Styrelse Möklinta PRO

Ordförande Bengt Svensson, 0224-80285

Kassör Majvor Wikström, 0224-80040

Sekreterare Berndt E Eriksson Tel: 0224-81005
Studieorganisatör Maud Mattsson, 0224-80042
V.ordf Erik Larsson, 0224-81023

Ersättare Åke Brolin, 0224-80040
Hans Johansson tel saknas

< Möklinta PRO