Möklinta Kyrkskola

Rektor: 0224-748026
Kansli: 0224-748631
Fritidshem/förskola Bamse: 0224-748482
Personalrum: 0224-748483
Skolbespisning: 0224-747478
Skolsköterska: 0224-748092
Vaktmästare: 0224-748486

Länk till skolans egen hemsida