Barn & Föräldraföreningen

Föreningen vill ordna kul fritidsaktiviteter för barnen vid Kyrkskolan och deras föräldrar.Föreningen bildades 1984 och har en styrelse med frivilliga föräldrar. Idag har Bof 35 medlemsfamiljer.

Möten hålls ca en gång per månad och dessa möten är öppna för alla. En representant från Bof närvarar vid Föräldrarådsmöten som är en länk till skolan där även skolans rektor närvarar varje gång.

Några återkommande aktiviter i Bofs regi är:

  • Sportlovsaktiviter
  • Äggletning vid Gammelgården vid påsk.
  • Skolavslutningsfika
  • Halloweenfest
  • Vår/höstresa
  • Spolning av rinken.

Kontaktperson Carita Ehnberg, 0224-82100
E-post carita_cia@hotmail.com

Bli medlem!
Familj: 100 kr / läsår.

Mer info:

Styrelsen